Duikvereniging Scubacat

Privacyverklaring Duikvereniging Scubacat

Persoonsgegevens die wij verwerken
Duikvereniging Scubacat verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Pasfoto (noodzakelijk voor aanvragen brevet)
 • (Bank)rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scubacat.nl, om de situatie op te lossen.

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar info@scubacat.nl.

Waarom we gegevens nodig hebben
Duikvereniging Scubacat verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het insschrijven als lid bij PADI
  • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
  • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van evenementen georganiseerd door de vereniging.

Hoe lang we gegevens bewaren
Duikvereniging Scubacat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
Duikvereniging Scubacat verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan andere verenigingen aangesloten bij PADI om uw overschrijven als lid van Duikvereniging Scubacat naar een andere vereniging te realiseren. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te voeren.
Duikvereniging Scubacat deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met andere leden van Duikvereniging Scubacat voor contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek
Duikvereniging Scubacat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@scubacat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Duikvereniging Scubacat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Duikvereniging Scubacat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@scubacat.nl